top of page

Cookie en Privacy beleid

Via onze homepage en webwinkel worden privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens verwerkt. Filya Indoor Garden acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Tijdens de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

    
1)        de verzameling van persoonsgegevens beperken wij tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden,
2)        u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw persoonlijke toestemming is vereist,
3)        passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken,
4)        uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen,
5)     onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.

Filya Indoor Garden is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken.

Afhandelen van een bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij de persoonsgegevens die u bij ons heeft achter gelaten om deze af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan ook aan een bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Als u online betaald krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond.

Contactformulier  
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw persoonsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden daarna.
Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekken aan derden
Wij verstrekken uw hierboven genoemde persoonsgegevens  alleen aan een bezorgdienst, zodat uw bestelling word kan worden afgeleverd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met geen uitzondering (behalve van de hierboven genoemde bezorgdiensten) verstrekken wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Beveiliging
De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring ook zullen wij ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen:
Filya Indoor Garden, Fluwelen Burgwal 1F, 2511CH Den Haag
Mail: daniela.filya@gmail.com

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

U hebt de volgende rechten:
1)    uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
2)    inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
3)    het laten corrigeren van fouten
4)    het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
5)    het intrekken van toestemming
6)    bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

bottom of page